For skoler: Ekebergparkens Klimakonferanse

From NOK 0

- et gratis formidlingsopplegg for skoler i Oslo-området

Vi har fått en gave av Sparebankstiftelsen og ønsker å dele den med Oslos barn og unge.
Derfor har vi nå gleden av å tilby formidlingsopplegget Ekebergparkens klimakonferanse gratis for alle skoleelever i Oslo-området. Opplegget vil vare i ca. 2,5 timer, og er tilpasset mellomtrinn, ungdomsskole og videregående.


Miljøproblemer og klimaendringer er noen av de største utfordringene vi mennesker står ovenfor. Ekebergparken ønsker med dette formidlingsopplegget å øke barn og unges bevissthet om klimaendringer og miljøproblemer. Vi ønsker å skape et handlingsrom der elevene selv kan diskutere, lære om og forstå de utfordringene som finnes, og hvordan vi kan gjøre noe med det! Vi skal diskutere hvordan vi som individ, gruppe og samfunn kan bidra til et mer bærekraftig levesett.

Påmelding: Bestill ønsket dato og tidspunkt.
Formidlingsopplegget gjennomføres gratis utvalgte uker tirs-tors kl. 09-11:30 og 11:30-14:00

Høst 2019

Uke 37, 38, 39, 41, 42, 43

Vår 2020
Uke 23, 24, 25

 

From NOK 0

Book Now